Życiorysy Zawodowe Członków Rady Nadzorczej

Zarząd 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 36/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku dot. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, niniejszym przekazuje od publicznej wiadomości życiorysy członków Rady Nadzorczej Emitenta, tj. Pana Tomasza Narlocha, Pana Tomasza Karlaka, Pani Barbary Tylec zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New-Connect”.

 

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu

Załączniki:

RN_CV_Barbara_Tylec.PDF

RN_CV_Tomasz_Karlak.pdf

RN_CV_Tomasz_Narloch.PDF