Zmiana w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk

W załączeniu Zarząd przekazuje aktualne oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Emitenta zasad zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. ?Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect?

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect?.

 

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu

Załączniki:

Aktualizacja_oswiadczenia_dobre_praktyki.pdf