Zmiana terminu publikacji raportu okresowego 2C Partners S.A. za I półrocze 2013 roku

2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2013 roku, określonego w raporcie bieżącym nr 10/2013 z dnia 21 maja 2013 roku na dzień 26 września 2013 roku.

Przedmiotowy raport okresowy zostanie opublikowany w dniu 11 września 2013 roku.

Podstawa prawna: § 19 pkt. 2. Załącznika nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Osoby reprezentujące podmiot:

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu
Michał Owsiewski – Wiceprezes Zarządu