Złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości przez spółki zależne

Zarząd 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ informuje o złożeniu wniosków o ogłoszenie upadłości przez spółki zależne od Emitenta, tj. przez spółkę Stalowa 41 Kamienica Sp. z o.o. oraz spółkę Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o..