Wypłata odsetek z obligacji serii O

Zarząd 2C Partners S.A. (?Spółka?) informuje o dokonaniu wypłaty:
? odsetek od obligacji serii O za ósmy okres odsetkowy w wysokości 17 908,75 zł. Łącznie Spółka wyemitowała 1500 sztuk obligacji serii O (pozostało do wykupu 1087 sztuki) o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 10 maja 2019 r.

Podstawa Prawna:§ 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu