Wyplata odsetek z obligacji serii M

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”) informuje, że dokonano wypłaty odsetek z obligacji serii M za drugi okres odsetkowy w łącznej wysokości 45 926,98 zł.
Łącznie Spółka wyemitowała 3 000 sztuk obligacji serii M o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 16 grudnia 2017 r.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Łukasz Tylec -Prezes Zarządu