Wyniki emisji akcji serii B

W dniach od 10 do 24 lutego br. trwała publiczna oferta akcji 2C Partners, jedynej spółki specjalizującej się w restrukturyzacji i rewitalizacji kamienic notowanej na warszawskiej giełdzie. Spółka oferowała 1,3 mln akcji po cenie 2,20 zł każda. W okresie trwania subskrypcji inwestorzy złożyli zapisy na 58.908 sztuk akcji na łączną kwotę 129.597,6 zł.

2C Partners S.A. przeprowadziła emisję akcji w celu pozyskania środków na realizowane oraz planowane inwestycje: zakup kamienicy przy ulicy Mińskiej 14 (ok. 1,7 mln zł), dokończenie inwestycji przy ul. Grochowskiej 282 (ok. 0,3 mln zł) w Warszawie oraz na kapitał obrotowy (ok. 0,66 mln zł). Oferującym był dom maklerski Ventus Asset Management S.A., a zapisy można było składać także w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA.

– W latach 2011-2014 przeprowadziliśmy 8 emisji obligacji, z których pozyskaliśmy łącznie około 20 mln zł, w tej emisji akcji udało nam się zebrać kwotę zdecydowanie niższą niż planowaliśmy – mówi Łukasz Tylec, Prezes Zarządu 2C Partners S.A. – Taki wynik oznacza dla nas cenną lekcję rynku kapitałowego, która myślę, że zaprocentuje w przyszłości. Jestem przekonany, że wyniki, które spółka pokaże w tym roku udowodnią, że inwestycja w nasze akcje była dobrą decyzją – dodaje.

W 2014 r. 2C Partners wypracowała rekordowe wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły ponad 9,3 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom ponad 4,9 mln zł, co oznacza odpowiednio wzrosty aż o ok. 133% i 1070% w porównaniu do 2013 r.

Bardzo dobre wyniki osiągnięte w 2014 r. pokazują, że skutecznie realizujemy naszą strategię. Doskonale znamy się na rewitalizacji kamienic i dzięki temu w każdym z realizowanych projektów utrzymujemy marże na poziomie ok. 30%. Oferujemy mieszkania w cenach doskonale dostosowanych do rynku, odpowiadające na potrzeby nabywców, poszukujących przede wszystkim niedrogich mieszkań 2-pokojowych – mówi Łukasz Tylec.

2C Partners stale poszerza portfel swoich inwestycji. W lutym br., w drodze licytacji publicznej za cenę 1,42 mln zł, uzyskała prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Czapelskiej 24A w Warszawie. Obecnie spółka oczekuje na uprawomocnienie się postanowienia sądu w tej sprawie. – Kamienica ta ma duży potencjał projektowy, dlatego chcielibyśmy połączyć tradycję z nowoczesnym podejściem do rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Planujemy zrewitalizować łączną powierzchnię ponad 600 mkw – dodaje Łukasz Tylec.

Aktualnie spółka realizuje 8 projektów. Doświadczenie 2C Partners to łącznie 18 projektów obejmujących ponad 12 400 mkw w niemal 250 lokalach. Choć spółka działa na rynku wtórnym, to sprzedaje mieszkania w standardzie deweloperskim. Ponad 80% oferowanych mieszkań to lokale o powierzchni od 30 do 50 mkw. Ich cena jest niższa od średniej ceny transakcyjnej na rynku. Spółka charakteryzuje się krótkim cyklem inwestycyjnym, który skutkuje szybkim obrotem gotówki.