Wykup obligacji serii K

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 47/2017 Zarząd Spółki 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka dokonała wykupu 1 000 sztuk obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł, zgodnie z warunkami zawartego porozumienia z Obligatariuszem.
Tym samym Spółka dokonała wykupu wszystkich obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej 2 779 000 zł.

Podstawa Prawna: § 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Tylec – Prezes Zarządu