Wezwanie administratora do ustanowienia zabezpieczeń

Zarząd 2C Partners S.A. _dalej „Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż powziął informację o wezwaniu Administratora Zastawu działającego w imieniu własnym na rachunek obligatariuszy serii AB do:
– dopełnienia formalności związanych z ustanowieniem zastawu rejestrowego zabezpieczającego wierzytelności obligatariuszy obligacji serii AB lub,
– złożenia pisemnego oświadczenia w przedmniocie zobowiązania do spowodowania ustanowienia dodatkowego _zamiennego_ zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy obligacji serii AB w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące i poinformowania o tym na stronie internetowej.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu ESPI 8, 15 i 16/ 2019 Emitent informuje, że otrzymał warunkową zgodę jednego z wierzycieli, którego zajęcie blokuje ustanowienie zastawu rejestrowego na zabezpieczenie obligacji serii AB, AC i AD. Emitent o wynikach kolejnych uzgodnień będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-14Łukasz TylecPrezes ZarząduŁukasz Tylec