Uzupełnienie informacji na temat obligacji serii J

W nawiązaniu do raportu EBI nr 52/2017 informujemy, że wartość nominalna 1 obligacji serii J wynosi 100 zł. Zawarte porozumienie w sprawie wydłużenia terminu wykupu Obligacji serii J do dnia 31.12.2017 r. dotyczy 1 500 sztuk obligacji serii J o łącznej wartości nominalnej 150 000 zł.
Podstawa Prawna: § 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Łukasz Tylec- Prezes Zarządu