Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 1 lipca 2019

?Zarząd 2C Partners S.A. (?Spółka?) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 01.07.2019 r.

Ponadto Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, natomiast Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad w przedmiocie:
1. uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz wyboru Komisji Skrutacyjnej ? powodem odstąpienia od głosowania nad uchwałami w tym przedmiocie było stawienie się na Walne Zgromadzenie tylko jednego akcjonariusza, wobec czego Walne Zgromadzenie zadecydowało o powierzeniu liczenia głosów Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia,
2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. ? powodem odstąpienia od głosowania nad uchwałą w tym przedmiocie było niesporządzenie sprawozdania przez Radę Nadzorczą z uwagi na braki w jej składzie uniemożliwiające Radzie Nadzorczej podejmowanie ważnych uchwał.

Do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Podstawa prawna: Par. 4 ust. 2 pkt 7 ? 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.?

 

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu

Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ 2C Partners S.A. w dniu 01.07.2019 r..pdf