Wyznaczenie pierwszego dnia notowań na Catalyst dla obligacji serii B

Zarząd Spółki 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 332/2013 podjętą w dniu 28 marca 2013 r. postanowił określić dzień 3 kwietnia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 20.000 (dwudziestu tysięcy) obligacji na okaziciela serii B spółki 2C Partners S.A. o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PL2CPRT00014”;
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia notować wyżej wymienione obligacje na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „2CP0914″.
Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Osoby reprezentujące podmiot:

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu
Michał Owsiewski – Wiceprezes Zarządu