Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii S i N

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”) informuje o dokonaniu w dniu dzisiejszym terminowej wypłaty:
– odsetek od obligacji serii S za piąty okres odsetkowy w wysokości 5 511,24 zł. Łącznie Spółka wyemitowała 360 sztuk obligacji serii S o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 07 kwietnia 2019 r.
– odsetek od obligacji serii N za siódmy okres odsetkowy w wysokości 6 782,41 zł. Pierwotnie Spółka wyemitowała 13 000 sztuk obligacji serii N o wartości nominalnej 100 zł każda i terminie wykupu 31 marca 2018 r. W związku z przedterminowym częściowym wykupem obligacji serii N i zmianą warunków emisji obligacji, na dzień dzisiejszy pozostało 3 932 sztuk obligacji serii N o wartości nominalnej 100 zł każda i terminie wykupu 31.03.2019 r.Podstawa Prawna:§ 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu