Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii R i S

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”) informuje o dokonaniu w dniu dzisiejszym wypłaty odsetek z obligacji serii R za pierwszy okres odsetkowy w łącznej wysokości 9580,26 zł oraz z obligacji serii S za pierwszy okres odsetkowy w łącznej wysokości 5033,00 zł.

Łącznie Spółka wyemitowała 570 sztuk obligacji serii R o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 21 sierpnia 2018 r. oraz 360 sztuk obligacji serii S o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 07 kwietnia 2019 r.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Łukasz Tylec – Prezes Zarządu