Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii N

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”) informuje o dokonaniu w dniu dzisiejszym wypłaty odsetek z obligacji serii N za drugi okres odsetkowy w łącznej wysokości 20 979,00 zł.
Łącznie Spółka wyemitowała 13 000 sztuk obligacji serii N o wartości nominalnej 100 zł każda i terminie wykupu 31 marca 2018 r.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu