Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii N i T

Zarząd 2C Partners S.A. („Spółka”) informuje o dokonaniu w dniu dzisiejszym wypłaty odsetek z obligacji serii N za trzeci okres odsetkowy w łącznej wysokości 20 979,00 zł oraz odsetek z obligacji serii T za pierwszy okres odsetkowy w łącznej wysokości 2 594,69 zł netto.
Łącznie Spółka wyemitowała 13 000 sztuk obligacji serii N o wartości nominalnej 100 zł każda i terminie wykupu 31 marca 2018 r. oraz 174 sztuki obligacji serii T o wartości nominalnej 1000 zl każda i terminie wykupu 09 maj 2019 r.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Łukasz Tylec – Prezes Zarządu