Spółki z Wyższej Półki – wywiad TV z prezesem 2C Partners

„W samej Warszawie mamy około kilkanaście tysięcy kamienic, które mogą podlegać procesowi rewitalizacji” – mówi prezes 2C Partners Łukasz Tylec. Usłyszymy także o benefitach związanych z obecnością 2C Partners na giełdzie oraz o specyfice rynku nieruchomości