Rewitalizujemy nieruchomości

Zrealizowane przez 2C Partners rewitalizacje obejmują nieruchomości o łącznej powierzchni użytkowej ponad 10.000 m2. Przez nasze ręce przeszło łącznie blisko 200 lokali i parę budynków różnego rodzaju.

Remontujemy i rewitalizujemy kamienice. Przywracamy blask, przywracamy świetność obiektom pod ochroną konserwatora zabytków, ale też zwykłym budynkom.

Często inwestujemy też w tak zwane nieruchomości dekretowe wspierając w ten sposób proces reprywatyzacji. Jesteśmy aktywnym graczem na tym rynku.

Wchodzimy w inwestycje w różnym stanie prawnym, będące na różnych etapach etapach zwrotu ich prawowitym właścicielom. Wspieramy w ten sposób spadkobierców poszkodowanych np. dekretem Bieruta.

Czujemy się dobrze w tak zwanych „inwestycjach trudnych”, wymagających głębszej wiedzy prawnej i architektonicznej. Dzięki temu możemy uzyskiwać wyższe stopy zwrotu w krótszym czasie.

Staramy się pomagać i przeciwdziałać dalszemu niszczeniu kamienic i budynków, promując edukację na rzecz rewitalizacji, remontów i nadbudowy starych budynków.

Nasze dotychczasowe realizacje są dla nas cennym doświadczeniem a wiedza dzięki nim zdobyta pomaga nam wyeliminować do minimum komplikacje, mogące pojawić się podczas kolejnych inwestycji.