Każdy projekt ma swój indywidualny charakter

Spółka zrealizowała projekty rewitalizacyjne w budynkach z ponad dwudziestoma lokalami mieszkalnymi, w budynkach pod opieką konserwatora zabytków, ale też w obiektach z ery PRL-u, w różnych częściach Polski. 

Działania podejmowane w  każdym projekcie się inne i uzależnione od uwarunkowań danej nieruchomości. Niektóre projekty wymagają większego zaangażowania w prace remontowo – budowlane inne, z kolei w prace administracyjno – prawne. Dzięki różnorodności realizowanych projektów zdobyliśmy unikalne doświadczenie we wszystkich aspektach inwestowania w nieruchomości.

Rewitalizacja oznacza nie tylko odnowienie substancji budynku, ale też przywrócenie możliwości rozwoju poszczególnych nieruchomości poprzez na przykład zmianę podziału funkcjonalnego lub rozbudowę. Rewitalizacja może wreszcie oznaczać również uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości.

Szerokie, zdobyte w ramach naszej działalności doświadczenie pozwala nam widzieć szanse i ukrytą wartość tam, gdzie inni widzą tylko problemy i koszty. Dzieje się też tak dlatego, że działamy nieszablonowo. Podchodzimy elastycznie do strukturyzowania transakcji tworząc dzięki temu więcej okazji inwestycyjnych. Z tego samego powodu osiągamy też większą skuteczność na rynku.