Inwestujemy na rynku wtórnym nieruchomości

Inwestowanie na rynku wtórnym pozwala nam skrócić proces inwestycyjny do niezbędnego minimum.

2C Partners działa na rynku wtórnym zarówno w zakresie pozyskiwania jak i sprzedaży posiadanych zasobów.

Mniejsza ilość dokumentów wymagana do realizacji inwestycji na rynku wtórnym i najczęściej krótszy czas ich uzyskania powoduje, że Spółka może osiągnąć szybszą rotację kapitału w porównaniu do innych spółek działających na rynku nieruchomości. Realizacja projektów na rynku wtórnym powoduje też, że mierzymy się z innymi problemami niż klasyczny deweloper. Pracujemy na istniejącej substancji lokalowej, dlatego więcej czasu przeznaczamy na przeprowadzenie ekspertyz, które mają wyeliminować ryzyko wejścia w inwestycję niż na budowaniu i remontowaniu.

Praca na istniejącej nieruchomości powoduje również, że szybciej możemy przechodzić do fazy sprzedaży lokali i wyjścia z inwestycji, co ma istotny wpływ na utrzymanie płynności finansowej. Z tego samego powodu nie dotyczą nas ograniczenia i obostrzenia wynikające z nowej ustawy regulującej działalność deweloperów – nasze projekty są mniej ryzykowne. Potencjalny nabywca lokalu w momencie podpisania umowy na zakup lokalu zawsze widzi co kupuje i może zapoznać się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości.

Spółka inwestuje w nieruchomości na terenie całej Polski.