Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki 2C Partners S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 15 kwietnia 2018 r. wpłynęła do Spółki informacja o rezygnacji Pani Magdaleny Serwińskiej – Tylec z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Pani Magdalenie Serwińskiej – Tylec za pracę wykonywaną w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
par. 3 ust. 1 pkt.7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu