Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki 2C Partners S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 18 września 2017 r. otrzymał od Pani Anety Antoniewicz rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Pani Anecie Antoniewicz za pracę wykonywaną w okresie sprawowania funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.
Emitent niezwłocznie podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu