Raporty Spółek ESPI/EBI Zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 1 lipca 2019

Zarząd Spółki 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2019 z dnia 04 czerwca 2019 roku zawiadamia, że nastąpiła zmiana adresu miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 lipca 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Ewa Winiczenko, Aneta Sułek s.c., ul. Marszałkowska 140 lok.15, 00-061 w Warszawie.

Zarząd Emitenta wskazuje, że termin, godzina oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie uległ zmianie.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki przekazuje skorygowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 lipca 2019 roku.

1_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_zmiana_adresu.pdf