Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu