Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu

2CPartners_IVQ_2018r