Porozumienie w sprawie wykupu obligacji serii O

Zarząd 2C Partners S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, w nawiązaniu do raportu EBI 38/2019, że zawarł porozumienia w sprawie wykupu w celu umorzenia obligacji serii O. Wykup Obligacji zostanie dokonany w zamian za zapłatę ceny wykupu ustalonej przez strony jako 50% wartości nominalnej obligacji, tj. 543 500 (pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset) złotych.

Łącznie Spółka wyemitowała 1500 sztuk obligacji serii O (pozostało do wykupu 1087 sztuki) o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 10 maja 2019 r.

 

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu