Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd 2C Partners S.A. _dalej „Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisany został list intencyjny ze spółką pod firmą REB HMI Sp. z o.o. należącą do Grupy REB dotyczący współpracy w zakresie przejęcia bądź zakupu przedsięwzięcia inwestycyjnego – projektów rewitalizacyjnych zlokalizowanych przy ul. Stalowej 41 i ul. Strzeleckiej 26 realizowanych przez Spółkę. Celem współpracy jest wypracowanie rozwiązania mającego doprowadzić do finalizacji procesu rewitalizacji i sprzedaży lokali nabywcom. Warunki realizacji niniejszego listu będą doprecyzowane w toku dalszych negocjacji i uzgodnień. Spółka REB HMI oświadczyła, że posiada niezbędne zasoby i kompetencje niezbędne do realizacji i finalizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego przedmiotem porozumienia.

Spółka nie udzieliła wyłączności na prowadzenie negocjacji będących przedmiotem niniejszego porozumienia.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu