Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd 2C Partners S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2C Partners S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu

Załączniki:

1_ogłoszenie o zwołaniu WZA.pdf

2_projekty uchwał.pdf

3_informacja_o_liczbie_akcji_2019.pdf

4_pełnomocnictwo_osfiz.pdf

5_pełnomocnictwo.pdf