Zarząd

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu

Łukasz Tylec skończył Szkołę Główną Handlową, kierunek zarządzanie i marketing. Rozpoczął karierę zawodową w 1997 roku w firmie prowadzącej badania rynku konsumenckiego. Potem przeszedł do branży doradztwa strategicznego, w której pozostał do roku 2005. Łukasz był związany przez wiele lat ze spółkami Grupy Cap Gemini Ernst & Young, w których zrealizował szereg projektów restrukturyzacji zakładów przemysłowych oraz firm telekomunikacyjnych. W latach 2004 i 2005 funkcjonował jako niezależny doradca i był związany umowami o stałej współpracy z Hay Group, People Partnering oraz Telos Partners, gdzie doradzał firmom z sektora mediów – Grupa ITI oraz farmaceutycznego np. Pfizer i Ivax-Polfa Kutno. W 2006 roku współtworzył spółkę 2C Partners Sp. z o.o., która zajmuje się inwestycjami w nieruchomości, w której do dzisiaj pełni funkcję prezesa.