Strategia działania

Nadrzędnym celem naszych działań jest dążenie do budowania wartości firmy poprzez zwiększanie jej kapitałów własnych. Konsekwencją takiej strategi jest dążenie do reinwestowania zysku.

Działalność spółki polega na rewitalizacji i restrukturyzacji nieruchomości. Dotyczy ona aspektów prawnych, ekonomicznych oraz administracyjno – budowlanych. Każdy projekt realizowany przez spółkę ma swój indywidualny charakter, podejście oraz strategię wyjścia dostosowaną do uwarunkowań prawnych, architektonicznych i ekonomicznych danej nieruchomości.

Dążymy do harmonijnego rozwoju spółki w oparciu o 2 główne obszary działań:

1. Projekty Restrukturyzacyjne

Są to inwestycje, których głównym celem jest dynamiczne  zwiększenie kapitałów własnych w krótkim okresie (do 24 miesięcy). Typu KUP-ZMIEŃ-SPRZEDAJ.

2. Projekty Inwestycyjne

Są to projekty nastawione na wygenerowanie satysfakcjonującego strumienia przychodów z najmu w długim okresie. Typu KUP-ZMIEŃ-TRZYMAJ.

Takie zrównoważone podejście ma na celu zagwarantowanie ciągłego cashflow z najmu w celu finansowania kosztów operacyjnych a z drugiej strony dynamiczne działania handlowe zwiększają potencjał inwestycyjny spółki.

Elastyczne podejście do zarządzania i otwartość na nowe możliwości inwestycyjne sprawiają, że 2C Partners tworzy skuteczne struktury transakcji, pozyskuje finansowanie oraz partnerów finansowych.

Spółka sprowadza ryzyko do minimum dzięki relatywnie dużemu zróżnicowaniu aktywów pod względem geograficznym, realizując projekty inwestycyjne na całym obszarze Polski.

Ogromne doświadczenie i wiedza Zarządu oraz znajomość branży sprawiają, że 2C Partners wykorzystuje możliwości inwestycyjne w obszarach, które nie znajdują zainteresowania innych graczy rynkowych.

Lokale składające się na nieruchomości, w które Spółka inwestuje kwalifikują się głównie do segmentu mieszkań tanich, szybko rotujących. Spółka  preferuje inwestycje tańsze i czasami o mniej atrakcyjnej lokalizacji, dzięki czemu może sprzedawać lokale po niższych cenach.

Spółka stawia sobie za cel szybką rotacje środków finansowych, poprzez stawianie na szybki obrót towarem w postaci mieszkań. Celem Spółki, jest utrzymanie marży, a jednocześnie oferowanie lokali w jednej z najniższych cen na rynku.