Czym się zajmujemy?

Działalność spółki polega na rewitalizacji i restrukturyzacji nieruchomości.

Rewitalizacja i restrukturyzacja dotyczy ona aspektów prawnych, ekonomicznych oraz administracyjno – budowlanych. Każdy projekt realizowany przez spółkę ma swój indywidualny charakter, podejście oraz strategię wyjścia dostosowaną do uwarunkowań prawnych, architektonicznych i ekonomicznych danej nieruchomości.

Realizowane przez nas projekty dzielą się najczęściej na następujące etapy:

– zakup całego budynku,
– przeprowadzenie analizy funkcjonalnej,
– przeprowadzenie analizy budowlanej,
– przeprowadzenie analizy prawnej,
– zaprojektowanie nowego podziału funkcjonalnego,
– przygotowanie dokumentacji architektonicznej,
– przygotowanie planu działań obejmującego aspekty prawne, architektoniczne i budowlane,
– wdrożenie przewidywanych zmian/ przeprowadzenie remontów,
– sprzedaż lokali na rynku.

Kolejność realizacji poszczególnych etapów uzależniona jest od specyfiki danej nieruchomości. Często klika etapów restrukturyzacji i analizy realizowanych jest jeszcze przed zakupem nieruchomości. Często też proces sprzedaży lokali jest uruchamiany jeszcze przed zakończeniem wszystkich etapów projektu.