Akcjonariat

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

AkcjonariuszIlość akcji Udział? w kapitale zakładowymWartość akcji nominalnaWartość nominalna ogółem
Kobbe S.A. 9 172 222 79,35 % 0,10 zł 917 922,20 zł
Pozostali 2 386 686 20,65 % 0,10 zł 238 668,60 zł
Łączny kapitał Spółki 11 558 908 100,00 % 0,10 zł 1 155 890,80 zł