O 2C Partners

Spółka 2C Partners istnieje od 2006 roku. Zrealizowane inwestycje obejmują nieruchomości o łącznej powierzchni użytkowej ponad 10.000 m2. 2C Partners operuje na rynku wtórnym nieruchomości zarówno w zakresie pozyskiwania jak i sprzedaży posiadanych zasobów. Spółka inwestuje w nieruchomości na terenie całej Polski.

Podstawowa działalność spółki polega na restrukturyzacji nieruchomości mieszkalnych. Dotyczy ona aspektów prawnych, ekonomicznych oraz administracyjno-budowlanych. Staramy się w każdym przypadku maksymalizować stopę zwrotu z inwestycji. Specjalizujemy się w zarządzaniu zmianami w budynkach wielorodzinnych.

Po zakupie budynków dokonujemy dogłębnej restrukturyzacji sposobu zarządzania nieruchomością ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji struktury przychodów.

Niektóre nieruchomości ze względu na swoje szczególne perspektywy wzrostu wartości są przez nas gruntownie modernizowane i wykorzystywane w sposób optymalnie podnoszący wartość naszej firmy zgodnie z naszą strategią działania. Przez nasze ręce przeszło blisko 100 lokali różnego rodzaju.