Walne zgromadzenia

2019

Walne nr 10 aktualizacja adresu

Aktualizacja adresu: Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. odbędzie się dnia 1 lipca 2019 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Ewa Winiczenko, Aneta Sułek s.c., ul. Marszałkowska 140 lok.15, 00-061 Warszawa.

Termin, godzina oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie uległ zmianie.

Walne nr 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. odbędzie się dnia 1 lipca 2019 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialną Marzena Dmochowska Nowaczyńska S.C. pod adresem: ul. Filtrowa 73 lokal 9 (wejście od ul. Raszyńskiej).

Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ – 11 558 908 akcji
Ogólna liczba głosów na ZWZ – 11 558 908 głosów

Dokumenty do pobrania:

2018

Walne nr 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. odbędzie się dnia 2 sierpnia 2018 roku o godzinie 14:00 w Kancelarii Notarialną Marzena Dmochowska Nowaczyńska S.C. pod adresem: ul. Filtrowa 73 lokal 9 (wejście od ul. Raszyńskiej).

Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ – 11 558 908 akcji
Ogólna liczba głosów na ZWZ – 11 558 908 głosów

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

Walne nr 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. odbędzie się dnia 26 czerwca 2018 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialną Marzena Dmochowska Nowaczyńska S.C. pod adresem: ul. Filtrowa 73 lokal 9 (wejście od ul. Raszyńskiej).

Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ – 11 558 908 akcji
Ogólna liczba głosów na ZWZ – 11 558 908 głosów

Dokumenty do pobrania:

 

 

2017

Walne nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. odbędzie się dnia 27 czerwca 2017 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialną Marzena Dmochowska Nowaczyńska S.C. pod adresem: ul. Filtrowa 73 lokal 9 (wejście od ul. Raszyńskiej).

Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ – 11 558 908 akcji
Ogólna liczba głosów na ZWZ – 11 558 908 głosów

Dokumenty do pobrania:

 

 

2016

Walne nr 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. odbędzie się dnia 30 czerwca 2016 roku o godzinie 11:00 w Kancelarię Notarialną Marzena Dmochowska Joanna Nowaczyńska S.C. pod adresem: ul.Filtrowa 73 lokal 9 (wejście od ul.Raszyńskiej).

Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ – 11 558 908 akcji
Ogólna liczba głosów na ZWZ – 11 558 908 głosów

2015

Zmiana porządku obrad

Zarząd 2C Partners S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 08.07.2015 r., uwzględniający punkt porządku obrad zgłoszony przez Akcjonariusza (RB 5/2015) dotyczący skupu akcji własnych (w zał.).

 

Walne nr 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. odbędzie się dnia 8 lipca 2015 roku o godzinie 11:30 w Kancelarię Notarialną Marzena Dmochowska Joanna Nowaczyńska S.C. pod adresem: ul.Filtrowa 73 lokal 9 (wejście od ul.Raszyńskiej).

Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ – 11 558 908 akcji
Ogólna liczba głosów na ZWZ – 11 558 908 głosów

Walne nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. odbędzie się dnia 10 czerwca 2015 roku o godzinie 12:00 w Kancelarię Notarialną Marzena Dmochowska Joanna Nowaczyńska S.C. pod adresem: ul.Filtrowa 73 lokal 9 (wejście od ul.Raszyńskiej).

Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ – 11 558 908 akcji
Ogólna liczba głosów na ZWZ – 11 558 908 głosów

2014

Walne nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. odbędzie się dnia 15 grudnia 2014 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Marzena Dmochowska Joanna Żarska-Nowaczyńska S.C. pod adresem: ul.Filtrowa 73 lokal 9 (wejście od ul.Raszyńskiej).

Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ – 11.500.000 akcji
Ogólna liczba głosów na ZWZ – 11.500.000 głosów

Walne nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. odbędzie się dnia 24 lipca 2014 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Marzena Dmochowska Joanna Żarska-Nowaczyńska S.C. pod adresem: ul.Filtrowa 73 lokal 9 (wejście od ul.Raszyńskiej).

Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ – 11.500.000 akcji
Ogólna liczba głosów na ZWZ – 11.500.000 głosów

 

Dokumentacja, która ma być przestawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

 

Walne nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners S.A. odbędzie się dnia 26 czerwca 2014 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Marzena Dmochowska Joanna Żarska-Nowaczyńska S.C. pod adresem: ul.Filtrowa 73 lokal 9 (wejście od ul.Raszyńskiej).

Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ – 11.500.000 akcji
Ogólna liczba głosów na ZWZ – 11.500.000 głosów

 

Dokumentacja, która ma być przestawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu: