Raporty okresowe

Raport za II kwartał 2019
2CPartners_IIQ_2019r
Raport roczny za 2018 r.

2CPartners_roczny_uzupełnienie

2CPartners_roczny_cz1_sprawozdanie_finansowe_2018

2CPartners_roczny_cz2_sprawozdanie z działalnosci zarządu 2018

2CPartners_roczny_cz3_sprawozdanie z badania_2018

2CPartners_roczny_skonsolidowany_2018

Raport za I kwartał 2019
2CPartners_IQ_2019r
Raport za IV kwartał 2018

korekta 2CPartners_IVQ_2018r

2CPartners_IVQ_2018r

Raport za III kwartał 2018

korekta 2CPartners_IIIQ_2018r

2CPartners_IIIQ_2018r

Raport za II kwartał 2018

korekta 2CPartners_IIQ_2018r

2CPartners_IIQ_2018r

Raport za I kwartał 2018

korekta 2CPartners_IQ_2018r

2CPartners_IQ_2018r

Raport roczny za 2017 r.

2CPartners_roczny_cz1_Wstęp 2017

2CPartners_roczny_cz2_sprawozdanie_finansowe_2017

2CPartners_roczny_cz3_sprawozdanie z działalnosci zarządu 2017

2CPartners_roczny_cz4_sprawozdanie z badania_2017

Raport za IV kwartał 2017

2CPartners_IVQ_2017r

Raport za III kwartał 2017

2CPartners_IIIQ_2017

Raport za II kwartał 2017

PDF | 2CPartners_IIQ_2017

Raport za I kwartał 2017

PDF |2_korekta_2CPartners_IQ_2017

PDF | 2CPartners_IQ_2017

Raport roczny za 2016 r.

2CPartners_roczny_cz1_I_IV_Wstęp 2016

Raport za IV kwartał 2016

PDF | 2CPartners_IVQ_2016

Raport za III kwartał 2016

PDF | 2CPartners_IIIQ_2016

Raport za II kwartał 2016

PDF | 2CPartners_IIQ_2016

Raport za I kwartał 2016

PDF | 2CPartners_IQ_2016

Raport roczny za 2015 r.
Raport za IV kwartał 2015

PDF | 2CPartners_IVQ_2015

Raport za III kwartał 2015

PDF | Raport okresowy za III kwartał 2015 roku

Raport za II kwartał 2015

PDF | Korekta raportu okresowego za II kwartał 2015 roku

PDF | Raport okresowy za II kwartał 2015 roku

Raport za I kwartał 2015

PDF | Korekta raportu okresowego za I kwartał 2015 roku

PDF | Raport okresowy za I kwartał 2015 roku

Raporty za 2014 rok

PDF | Raport roczny 2014 r. cz.1  I – V – Wstęp

PDF | Raport roczny 2014 r. cz.2  VI – Sprawozdanie finansowe

PDF | Raport roczny 2014 r. cz.3 VII – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

PDF | Raport roczny 2014 r. cz.4 VII – Opinia i raport biegłego rewidenta

Raport za IV kwartał 2014

PDF | Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku

Raport za III kwartał 2014

PDF | Raport okresowy za III kwartał 2014 roku

Raport za II kwartał 2014

PDF | Raport okresowy za II kwartał 2014 roku

Raport za I kwartał 2014

PDF | Raport okresowy za I kwartał 2014 roku

 

Raporty za 2013 rok

PDF | Raport roczny 2013 r. cz.1  I – V – Wstęp

PDF | Raport roczny 2013 r. cz.2  VI – Sprawozdanie finansowe

PDF | Raport roczny 2013 r. cz.3 VII – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

PDF | Raport roczny 2013 r. cz.4 VII – Opinia i raport biegłego rewidenta

Raport za IV kwartał 2013

PDF | Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

Raport za I półrocze 2013

PDF | Raport półroczny za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013

 

Raporty za 2012 rok

PDF | Raport roczny 2012 r. cz. I – III – Wstęp

PDF | Raport roczny 2012 r. cz. IV – Sprawozdanie finansowe

PDF | Raport roczny 2012 r. cz. V – Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

PDF | Raport roczny 2012 r. cz. VI – Opinia i raport biegłego rewidenta

Raporty za 2011 rok

PDF | Bilans i rachunek wyników

PDF | Opinia niezależnego biegłego rewidenta