Animator

Funkcję animatora akcji i obligacji pełni:

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
ul. Łopuszańska 38d
02-232 Warszawa
fax: +48 22 555 23 23

e-mail: biuro.maklerskie@alior.pl

web: www.aliorbank.pl/pl/biuro_maklerskie