Korekta raportu ESPI 15/2019 w przedmiocie Informacji o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AC

Zarząd 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ niniejszym dokonuje korekty raportu ESPI nr 15/2019 z dnia 16.08.2019 r. W przedmiotowym raporcie z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską błędnie wskazano oznaczenie serii obligacji. Korygowany raport dotyczył serii AC.

Treść raportu przed korektą:

„Informacji o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AB”

Zarząd 2C Partners S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AC w postaci zastawu rejestrowego na udziałach spółek celowych Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o. i/ lub Stalowa 41 Kamienica Sp. z .o.o.. Spółka otrzymała wycenę od rzeczoznawcy majątkowego, który wycenił wartość udziałów spółki Stalowa 41 Kamienica Sp. z o.o. na kwotę 9 233 829 zł oraz spółki Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o. na kwotę 2 752 252 zł. Wycena uwzględnia wartość pozostałych jeszcze obciążeń hipotecznych na nieruchomościach będących aktywami spółek.
W nawiązaniu do raportu ESPI 8/2019, w związku z toczącą się przeciw Emitentowi egzekucją komorniczą udziały spółek zostały zajęte, co aktualnie uniemożliwia ustanowienie zastawu. W związku z czym na podstawie punktu 9.5 ppk c Warunków Emisji Obligacji serii AB obligatariuszom przysługuje prawo żądania przedterminowego wykupu obligacji. Emitent podjął już działania mające na celu ustanowienie zabezpieczeń obligacji serii AB, AC i AD.”

Treść raportu po korekcie:

„Informacji o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AC”

Zarząd 2C Partners S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AC w postaci zastawu rejestrowego na udziałach spółek celowych Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o. i/ lub Stalowa 41 Kamienica Sp. z .o.o.. Spółka otrzymała wycenę od rzeczoznawcy majątkowego, który wycenił wartość udziałów spółki Stalowa 41 Kamienica Sp. z o.o. na kwotę 9 233 829 zł oraz spółki Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o. na kwotę 2 752 252 zł. Wycena uwzględnia wartość pozostałych jeszcze obciążeń hipotecznych na nieruchomościach będących aktywami spółek.
W nawiązaniu do raportu ESPI 8/2019, w związku z toczącą się przeciw Emitentowi egzekucją komorniczą udziały spółek zostały zajęte, co aktualnie uniemożliwia ustanowienie zastawu. W związku z czym na podstawie punktu 9.5 ppk c Warunków Emisji Obligacji serii AC obligatariuszom przysługuje prawo żądania przedterminowego wykupu obligacji. Emitent podjął już działania mające na celu ustanowienie zabezpieczeń obligacji serii AB, AC i AD.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-14Łukasz TylecPrezes ZarząduŁukasz Tylec