Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki 2C Partners S.A. z siedzibą we Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że w związku z rezygnacją Pani Magdaleny Serwińskiej – Tylec z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 15 kwietnia 2019 r. oraz rezygnacjami innych członków Rada Nadzorcza w drodze kooptacji, na podstawie art. 14 ust. 4 Statutu Spółki, z dniem 4 czerwca 2019 r. powołała nowych Członków Rady Nadzorczej w osobach pana Tomasza Karlaka, pana Tomasza Narlocha oraz pani Barbary Tylec.

Aktualnie w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą następujące osoby:
– Piotr Mazurkiewicz,
– Tomasz Karlak,
– Tomasz Narloch,
– Barbara Tylec.

Informacje, o których mowa w § 10 pkt. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO Emitent poda osobnym raportem.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu