Informacja o żądaniach wykupu obligacji

Zarząd 2C Partners S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że na dzień dzisiejszy Emitent otrzymał łącznie:

– żądania wykupu obligacji od obligatariuszy serii U zobowiązujące go do wykupu łącznie 513 sztuk obligacji serii U o wartości nominalnej 1000 PLN. Łącznie Spółka wyemitowała 1 960 sztuki obligacji serii U o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 03 grudnia 2018 r. Do wykupu pozostaje 893 sztuk obligacji.

– żądania wykupu obligacji od obligatariuszy serii W zobowiązujące go do wykupu łącznie 960 sztuk obligacji serii W o wartości nominalnej 1000 PLN. Łącznie Spółka wyemitowała 1820 sztuk obligacji serii W o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 03 grudnia 2018 r. Do wykupu pozostaje 1342 sztuki obligacji.

– żądania wykupu obligacji od obligatariuszy serii X zobowiązujące go do wykupu łącznie 613 sztuk obligacji serii X o wartości nominalnej 1000 PLN. Łącznie Spółka wyemitowała 1080 sztuk obligacji serii X o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 03 grudnia 2018 r. Do wykupu pozostaje 840 sztuk obligacji.

– żądania wykupu obligacji od obligatariuszy serii Y zobowiązujące go do wykupu łącznie 731 sztuk obligacji serii Y o wartości nominalnej 1000 PLN. Łącznie Spółka wyemitowała 3985 sztuk obligacji serii Y o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 03 grudnia 2018 r. Do wykupu pozostaje 1689 sztuk obligacji.

– żądania wykupu obligacji od obligatariuszy serii Z zobowiązujące go do wykupu łącznie 490 sztuk obligacji serii Z o wartości nominalnej 1000 PLN. Łącznie Spółka wyemitowała 3985 sztuk obligacji serii Y o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 13 stycznia 2019 r. Do wykupu pozostaje 570 sztuk obligacji.

– żądania wykupu obligacji od obligatariuszy serii AA zobowiązujące go do wykupu łącznie 524 sztuk obligacji serii AA o wartości nominalnej 1000 PLN. Łącznie Spółka wyemitowała 2 879 sztuk obligacji serii AA o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 13 stycznia 2019 r. Do wykupu pozostaje 674 sztuk obligacji.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.