Informacja o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AD

Zarząd 2C Partners S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, o braku ustanowienia zabezpieczeń obligacji serii AD w postaci zastawu rejestrowego na udziałach spółek celowych Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o. i/ lub Stalowa 41 Kamienica Sp. z .o.o.. Spółka otrzymała wycenę od rzeczoznawcy majątkowego, który wycenił wartość udziałów spółki Stalowa 41 Kamienica Sp. z o.o. na kwotę 9 233 829 zł oraz spółki Strzelecka 26 Kamienica Sp. z o.o. na kwotę 2 752 252 zł. Wycena uwzględnia wartość pozostałych jeszcze obciążeń hipotecznych na nieruchomościach będących aktywami spółek.
W nawiązaniu do raportu ESPI 8/2019, w związku z toczącą się przeciw Emitentowi egzekucją komorniczą udziały spółek zostały zajęte, co aktualnie uniemożliwia ustanowienie zastawu. W związku z czym na podstawie punktu 9.5 ppk c Warunków Emisji Obligacji serii AD obligatariuszom przysługuje prawo żądania przedterminowego wykupu obligacji. Emitent podjął już działania mające na celu ustanowienie zabezpieczeń obligacji serii AB, AC i AD. Emitent wystąpił o zgodę wierzycieli, których zajęcie blokuje ustanowienie zastawu o zgodę na wykonanie zabezpieczenia obligacji, aktualnie Emitent czekan na odpowiedź wierzycieli.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-02Łukasz TylecPrezes ZarząduŁukasz Tylec