Informacja na temat obligacji serii J

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 48/2017 Zarząd Spółki 2C Partners S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła kolejne porozumienie z Obligatariuszem, na mocy którego termin wykupu 1 500 sztuk obligacji serii J został wydłużony do dn. 31.12.2017 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Tylec – Prezes Zarządu