Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta

Emitent zgodnie z zasadą wyartykułowaną w pkt 16a Dobrych Praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect przekazuje informację, iż naruszył obowiązek informacyjny określony w §5 ust 6.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, poprzez przekazanie Raportu rocznego jednostkowego zawierającego nie wszystkie elementy wymagane przez Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO.

Zarząd podkreśla, że przekazał Raport roczny w terminie. Naruszenie to miało charakter wyjątkowy, było incydentalne i niezamierzone Emitent bowiem rokrocznie prawidłowo publikował stosowne raporty.

Emitent wyjaśnia, że naruszenie powyższego obowiązku było spowodowane błędem technicznym, w wyniku którego w Raporcie rocznym zabrakło dokumentu pt. ?Wstęp do sprawozdania rocznego?, który to dokument Spółka zawsze publikowała w latach poprzednich.

Zarząd zaznacza, iż opublikował już korektę Raportu rocznego zawierającą zintegrowane wszystkie wymagane przez Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO elementy.

Zarząd zaznacza, iż dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości uniknąć wystąpienia zaistniałej sytuacji.

Podstawa prawna: pkt 16 a Dobrych Praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect.

 

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu