Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd spółki 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku:
1) raport okresowy za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019 r.
2) raport okresowy za I kwartał 2019 roku – 15 maja 2019 r.
3) raport okresowy za II kwartał 2019 roku – 14 sierpnia 2019 r.
4) raport okresowy za III kwartał 2019 roku – 14 listopada 2019 r.
Raport roczny Spółki za 2018 rok zostanie opublikowany w dniu 31 maja 2019 roku.
Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.Podstawa prawna: par. 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Łukasz Tylec – Prezes Zarządu