Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd spółki 2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku:
1) raport okresowy za IV kwartał 2017 roku ? 14 lutego 2018 r. (środa)
2) raport okresowy za I kwartał 2018 roku ? 14 maja 2018 r. (poniedziałek)
3) raport okresowy za II kwartał 2018 roku ? 10 sierpnia 2018 r. (piątek)
4) raport okresowy za III kwartał 2018 roku ? 14 listopada 2018 r. (środa)
Raport roczny za rok 2017 – 30 maja 2018 r. (środa)
Podstawa prawna: par.6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Łukasz Tylec – Prezes Zarządu