Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji 2C Partners do obrotu na NewConnect

Pragniemy poinformować, że dnia 31.12.2013 r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 2C Partners S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W związku ze złożonym ww. wnioskiem o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonała zmiany w profilu EBI spółki 2C PARTNERS S.A. poprzez dodanie typu rynku: „NewConnect – Rynek Akcji GPW”. Powyższa zmiana w profilu EBI powoduje, że raporty bieżące i okresowe Emitenta będą publikowane równocześnie na stronach internetowych rynku NewConnect oraz Catalyst w sekcji Raporty spółek/Raporty emitentów. Pozostałe zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych pozostają bez zmian.

Na ten moment pracowaliśmy od dłuższego czasu. Oczekujemy, że debiut akcji spółki na giełdzie nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy. Oczekujemy na ten moment z niecierpliwością.