Przedterminowa wypłata odsetek z obligacji serii J

Zarząd 2C Partners S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka dokonała przedterminowej wypłaty odsetek za ósmy okres odsetkowy, w łącznej wysokości netto 22 113,80 zł, od 11 520 sztuk obligacji serii J o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Termin wykupu obligacji serii J Spółki przypada na dzień 21.08.2017 r.

Podstawa Prawna:§ 4 ust.2 pkt 11 z Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Łukasz Tylec – Prezes Zarządu