Działalność charytatywna

Wyznajemy filozofię społecznej odpowiedzialności, dlatego będziemy wskazywać inicjatywy, które wsparliśmy, chcielibyśmy wesprzeć, bądź polecić uwadze, gdyż uważamy, że są godne wsparcia